Меморандум про співпрацю з питань популяризації туристичної привабливості міста

Оприлюднено

 28 вересня, в рамках форуму “Партнерство і перспектива” міські голови Івано-Франківська та Галича підписали меморандум про співпрацю.

Івано – Франківська міська рада, в особі Р. Марцінківа , Галицька міська рада, в особі О. Трачика, надалі – “Партнери”, беручи до уваги значний туристичний потенціал своїх міст та досвід у сфері міського туризму, виходячи із спільності інтересів та цілей діяльності, прагнучи до розвитку міського культурного туризму та започаткування пов”язаного з цим співробітництва між містами, уклали цей Меморандум про наведене нижче:

Стаття 1

Партнери домовляються про постійну співпрацю у сфері розвитку та промоції міського культурного туризму Івано – Франківська та Галича.

Стаття 2

Партнери сприятимуть створенню та просуванню спільних сучасних та якісних туристичних продуктів міського культурного туризму.

Основні завдання співпраці:

  • формування умов для створення нових туристичних продуктів та збільшення кількості відвідувачів обох міст;
  • створення нових можливостей для розвитку туристичного бізнесу;
  • популяризація історичної та культурної спадщини Партнерських міст в Україні та закордоном;
  • підготовка та реалізація спільних проектів у туристичній сфері;
  • використання Візит – центру “Галич” та Туристично – інвестиційного центру Івано – Франківська з метою поширення інформації про туристичні можливості та принади міста, а також обмін такою інформацією з іншими ТІЦ та туристичними фірмами.

 Стаття 3         

Партнери сприятимуть  збільшенню кількості взаємних туристичних обмінів між містами.

                                Стаття 4                       

Партнери  зобов”язуються щомісяця здійснювати обмін інформацією у сфері туризму, зокрема про туристичні ресурси своїх міст, туристичну статистику та новинки у туристичній галузі для використання у Галицькому Візит – центрі та Івано – Франківському Туристично – інвестиційному центрі.

    Стаття 5     

Партнери сприятимуть взаємній участі у виставках , конференціях і семінарах з питань туризму, що проводимуться в обох містах на території України та закордоном.

Стаття 6

Партнери підтримуватимуть співробітництво щодо розвитку інвестиційної діяльності в галузі туризму. З цією метою Партнери надаватимуть відповідну  інформацію та підтримку щодо налагодження прямих партнерських контактів між зацікавленими підприємствами та організаями.

Сторони створюють спільну робочу групу в складі представників туристичної сфери м. Галича та м. Івано – Франківська.

Стаття 7

Партнери будуть поширювати інформацію у своїх містах про діючі туристичні продукти в місті – партнері.

Стаття 8 

Цей меморандум набирає чинності з моменту підписання.

Будь – який партнер вправі відмовитись від цього Меморандуму, повідомивши про це інших Партнерів не пізніше, ніж за один місяць.

Цей Меморандум складений у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичеу силу – по одному примірнику для кожного Партнера.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *