Проживання та харчування

Туризм – це сфера соціально-економічного комплексу, яка в багатьох країнах перетворилась в високо розвинуту індустрію.

Сфера харчування та проживання  містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму.

Туризм – це явище відносно молоде, яке стало масовим лише після Другої світової війни. Він стає потребою для більшості населення високорозвинених країн. І вже сьогодні туризм належить до найпотужніших і найдинамічніших галузей економіки більшості країн світу. Cтійкий розвиток туризму можливий за умов дотримання ряду вимог, важливими з яких є високий рівень професійної підготовки і надання якісних туристських послуг не тільки населенню своєї держави, але і іноземному. Тому послугам розміщення та харчування необхідно приділяти особливої уваги. Вони розрізняються залежно від категорії споживачів та від цілі мандрування. Задоволення потреб туристів щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо забезпечують туристські послуги. Засоби розміщення та харчування, під якими розуміють будь-який об’єкт, який регулярно або епізодично надає місця для ночівлі та харчування, складають основу туристської індустрії.

У готельному підприємстві послуги розміщення, ресторанного господарства та інші послуги доповнюють одна одну, у більшості випадків є взаємозалежними і сприймаються споживачем як єдине ціле.  Таким чином, послуги розміщення та харчування в туризмі -  є головними для всіх типів споживачів.

У готельному підприємстві послуги розміщення, ресторанного господарства та інші послуги доповнюють одна одну, у більшості випадків є взаємозалежними і сприймаються споживачем як єдине ціле.

Таким чином, послуги розміщення та харчування в туризмі –  є головними для всіх типів споживачів.